USA

Traductions

USA

USA

USA

USA

USA

USA

USA

US, USA

USA

USA

USA

SAD

USA

米国

USA

US, USA

USA

VS

USA

USA

USA

EUA

USA

USA

USA

ตัวย่อของประเทศสหรัฐอเมริกา, สหรัฐอเมริกา

USA

nước Mỹ

USA

САЩ

USA

美國

USA

abr nmpl (=United States of America) → USA
aux USA [habiter] → in the USA; [aller] → to the USA