bouche à bouche

Traductions

bouche à bouche

הנשמה מפה לפה (נ)