efforcer: s'efforcer

Traductions

efforcer: s'efforcer

proberen (te), zich inspannen (om)