participatif, ive

PARTICIPATIF, IVE

(par-ti-si-pa-tif, ti-v') adj.
Qui a la vertu de participer.

ÉTYMOLOGIE

  • Participer ; prov. participatiu.