schelem

schelem

n.m. chelem.

SCHELEM

(che-lèm) s. m.
Voy. CHELEM.