à lui

Traductions

à lui

ihm, ihr

à lui

her, him, it, to her, to him, to it

à lui

aand'r, aanhaar, aanhem, aan'm, aan'r, daar...aan, daaraan, d'r, er...aan, er...heen, eraan, erheen, haar, hem, 'm, naard'r, naarhaar, naarhem, naar'm, 'r