Arménie

Traductions

Arménie

Armenien

Arménie

Armenia

Arménie

Armenië

Arménie

Armenië

Arménie

أرمينيا, أَرْمنيا

Arménie

Армения

Arménie

Armènia

Arménie

Arménie

Arménie

Armenien

Arménie

Armenio

Arménie

Armenia

Arménie

Armeenia

Arménie

ارمنستان

Arménie

Armenia

Arménie

ארמניה

Arménie

आर्मीनिया

Arménie

Armenija

Arménie

Örményország

Arménie

Armenia

Arménie

Armenia

Arménie

Armenía

Arménie

Armenia

Arménie

アルメニア

Arménie

아르메니아

Arménie

Armenia

Arménie

Armėnija

Arménie

Armēnija

Arménie

Armenia

Arménie

Armenia

Arménie

Armenia

Arménie

Arménsko

Arménie

Armenija

Arménie

Јерменија

Arménie

Armenien

Arménie

Armenia

Arménie

ประเทศอาร์เมเนีย, ประเทศอาร์มีเนีย

Arménie

Ermenistan

Arménie

Вірменія

Arménie

آرمینیا

Arménie

Ac Mê Ni A, nước Armenia

Arménie

亚美尼亚

Arménie

亞美尼亞

Arménie

[aʀmeni] nf
l'Arménie → Armenia
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005