Libérien

Traductions

Libérien

Liberian

Libérien

Liberijec, liberijský

Libérien

liberier, liberisk

Libérien

liberiano, Liberia

Libérien

liberialainen

Libérien

Liberijac, liberijski

Libérien

liberiano

Libérien

リベリアの, リベリア人

Libérien

라이베리아 사람, 라이베리아의

Libérien

liberier, liberisk

Libérien

liberian, liberiansk

Libérien

เกี่ยวกับไลบีเรีย, ชาวไลบีเรีย

Libérien

người Liberia, thuộc nước/người/tiếng Liberia

Libérien

[libeʀjɛ̃, jɛn] nm/f
un Libérien → a Liberian
une Libérienne → a Liberian
les Libériens → the Liberians

libérien

[libeʀjɛ̃, jɛn] adjLiberian
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005