Nigérian

Recherches associées à Nigérian: Nigérien
Traductions

Nigérian

Nigerian

Nigérian

Nigerijec, nigerijský

Nigérian

nigerianer, nigeriansk

Nigérian

nigeriano

Nigérian

nigerialainen

Nigérian

Nigerijac, nigerijski

Nigérian

nigeriano

Nigérian

ナイジェリアの, ナイジェリア人

Nigérian

나이지리아 사람, 나이지리아의

Nigérian

nigeriano

Nigérian

nigerian, nigeriansk

Nigérian

เกี่ยวกับไนจีเรีย, ชาวไนจีเรีย

Nigérian

người Nigeria, thuộc nước/người/tiếng Nigeria

Nigérian

[niʒeʀjɛ̃, jɛn] nm/f
un Nigérian → a Nigerian
une Nigériane → a Nigerian
les Nigérians → the Nigerians

nigérian

[niʒeʀjɑ̃, an] adjNigerian
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005