Péruvien

Traductions

Péruvien

Peruvian

Péruvien

Peruánec, peruánský

Péruvien

peruvianer, peruviansk

Péruvien

peruano, Perú

Péruvien

perulainen

Péruvien

Peruanac, peruanski

Péruvien

peruviano

Péruvien

ペルーの, ペルー人

Péruvien

페루 사람, 페루의

Péruvien

Peruaan, Peruaans

Péruvien

peruaner, peruansk

Péruvien

peruano

Péruvien

peruan, peruansk

Péruvien

เกี่ยวกับเปรู, ชาวเปรู

Péruvien

Peru, Perulu

Péruvien

người Peru, thuộc nước/người/tiếng Peru

Péruvien

秘魯

Péruvien

[peʀyvjɛ̃, jɛn] nm/f
un Péruvien → a Peruvian
une Péruvienne → a Peruvian
les Péruviens → the Peruvians

péruvien

[peʀyvjɛ̃, jɛn] adjPeruvian
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005