PDG

Recherches associées à PDG: PDF
PDGPrésident Directeur Général
Traductions

PDG

výkonný ředitel

PDG

administrerende direktør

PDG

CEO

PDG

toimitusjohtaja

PDG

glavni izvršni direktor

PDG

最高経営責任者

PDG

최고 경영자

PDG

VD

PDG

ตัวย่อของเจ้าหน้าที่ระดับสูง

PDG

CEO

PDG

Tổng Giám đốc Điều hành

PDG

[pedeʒe] abr nmf (=président directeur général) → CEO(= chief executive officer) → managing director