Sénégalais

Traductions

Sénégalais

Senegalese

Sénégalais

senegalés

Sénégalais

Senegalec, senegalský

Sénégalais

senegaleser, senegalesisk

Sénégalais

senegalilainen

Sénégalais

Senegalac, senegalski

Sénégalais

senegalese

Sénégalais

セネガルの, セネガル人

Sénégalais

세네갈 사람, 세네갈의

Sénégalais

senegaleser, senegalsk

Sénégalais

Senegalczyk, senegalski

Sénégalais

senegalês

Sénégalais

senegales, senegalesisk

Sénégalais

เกี่ยวกับสาธารณรัฐเซเนกัล, ชาวเซเนกัล

Sénégalais

Senegal, Senegalli

Sénégalais

người Senegal, thuộc nước/người/tiếng Senegal

Sénégalais

Сенегал

Sénégalais

塞內加爾

Sénégalais

[senegalɛ, ɛz] nm/f
un Sénégalais → a Senegalese
une Sénégalaise → a Senegalese
les Sénégalais → the Senegalese

sénégalais

[senegalɛ, ɛz] adjSenegalese
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005