alcalescent

(Mot repris de alcalescents)

alcalescent

ALCALESCENT, ENTE. adj. T. de Chimie. Qui devient alcalin.