avoir recours à

Traductions

avoir recours à

אחז באמצעי-, הסתייע (התפעל), הִסְתַּיֵּעַ

avoir recours à

uchýlit se k

avoir recours à

ty til

avoir recours à

zurückgreifen auf

avoir recours à

καταφεύγω σε

avoir recours à

resort to

avoir recours à

recurrir a

avoir recours à

turvautua johonkin

avoir recours à

pribjeći

avoir recours à

ricorrere

avoir recours à

頼る

avoir recours à

...에 의지하다

avoir recours à

zijn toevlucht nemen tot

avoir recours à

ty til

avoir recours à

użyć

avoir recours à

recorrer, recorrer a

avoir recours à

прибегать к

avoir recours à

ta sin tillflykt till

avoir recours à

ขอความช่วยเหลือ

avoir recours à

başvurmak

avoir recours à

phải dùng đến như là lựa chọn cuối cùng

avoir recours à

诉诸于