avoir soin de

Traductions

avoir soin de

Sorge tragen, sorgen

avoir soin de

care, see, take care, worry

avoir soin de

bezorgdzijn, zichbekommeren, zorgdragen, zorgen