avoir une buse

Traductions

avoir une buse

een buis krijgen