biocœnose

biocœnose

[ bjosenoz] n.f. biocénose.
Traductions