bisexe ou bisexué, ée ou bisexuel, elle

BISEXE ou BISEXUÉ, ÉE ou BISEXUEL, ELLE

(bi-sè-ks' ou bi-sè-ksu-é, ée ou bi-sè-ksu-èl, è-l') adj.
Voy. BISSEXE, BISSEXUÉ, BISSEXUEL.