boutonnant, ante

BOUTONNANT, ANTE

(bou-to-nan, nan-t') adj.
Qui se boutonne. Une robe boutonnante.