céraunite

CÉRAUNITE

(sé-rô-ni-t') s. f.
Voy. CÉRAUNIE.