c.-a-d.

Traductions

c.-a-d.

أَيْ

c.-a-d.

tj.

c.-a-d.

dvs.

c.-a-d.

d.h.

c.-a-d.

δηλ.

c.-a-d.

i.e.

c.-a-d.

o sea

c.-a-d.

se on

c.-a-d.

tj.

c.-a-d.

cioè

c.-a-d.

すなわち

c.-a-d.

c.-a-d.

d.w.z.

c.-a-d.

dvs.

c.-a-d.

tj.

c.-a-d.

ou seja

c.-a-d.

т.е.

c.-a-d.

dvs.

c.-a-d.

ตัวย่อของคือ

c.-a-d.

örneğin

c.-a-d.

tức là

c.-a-d.

亦即