cambrement

CAMBREMENT

(kan-bre-man) s. m.
Action de cambrer.