chevrotain

CHEVROTAIN

(che-vro-tin) s. m.
Voy. CHEVROTIN.