coin-coin

coin-coin

(kwɛ̃kwɛ̃)
nom masculin invariable
cri du canard les coin-coin des canards dans la mare
Traductions

coin-coin

gekwaak, kwak kwak [eend], kwak-kwak

coin-coin

cua-cua

coin-coin

gagaga

coin-coin

rap rap

coin-coin

quak quak

coin-coin

πα-πα

coin-coin

quack, cootie catcher, fortune teller

coin-coin

kvak kvak

coin-coin

cua-cua

coin-coin

kvaak kvaak

coin-coin

hàp hàp

coin-coin

kwek-kwek

coin-coin

qua qua

coin-coin

クェッ クェッ

coin-coin

kwa kwa

coin-coin

qua qua

coin-coin

mac mac

coin-coin

кpя-кpя

coin-coin

kvack kvack

coin-coin

vak vak

coin-coin

[kwɛ̃kwɛ̃] nm invquack