coli

COLI

(ko-li)
Voy. COLIS.

coli

COLI. s. m. Voyez COLIR.