courroyer

COURROYER

(kou-ro-ié) v. a.
Mettre au courroi.

ÉTYMOLOGIE

  • Voy. CORROI.