de plus en plus

Traductions

de plus en plus

increasingly, more and more

de plus en plus

intoenemendemate, meerenmeer, steedsmeer, in toenemende mate

de plus en plus

vieppiù, sempre più

de plus en plus

stále častěji

de plus en plus

i tiltagende grad

de plus en plus

zunehmend

de plus en plus

cada vez más

de plus en plus

lisääntyvässä määrin

de plus en plus

sve više

de plus en plus

ますます

de plus en plus

점점

de plus en plus

økende

de plus en plus

coraz więcej

de plus en plus

progressivamente

de plus en plus

alltmer

de plus en plus

อย่างมากขึ้น

de plus en plus

gitgide artarak

de plus en plus

ngày càng tăng

de plus en plus

日益