donnant donnant

Traductions

donnant donnant

יד רוחצת יד (נ), קח ותן