donner en garantie

Traductions

donner en garantie

שעבד (פיעל)