doter (de)

Traductions

doter (de)

begiftigen (met), een jaargeld toewijzen (aan), een krediet toewijzen (aan), een uitzet meegeven (aan), uitrusten (met), begiftigen