drivonette

DRIVONETTE

(dri-vo-nè-t') s. f.
Voy. DRAINETTE.