eloigner: s'éloigner

Traductions

eloigner: s'éloigner

weggaan, zich verwijderen