excès de vitesse

Traductions

excès de vitesse

מהירות יתר (נ), נהיגה במהירות מופרזת (נ)

excès de vitesse

rychlá jízda

excès de vitesse

fartoverskridelse

excès de vitesse

speeding

excès de vitesse

exceso de velocidad

excès de vitesse

ylinopeus

excès de vitesse

prebrza vožnja

excès de vitesse

eccesso di velocità

excès de vitesse

高速進行

excès de vitesse

속도내기

excès de vitesse

het te hard rijden

excès de vitesse

fartsoverskridelse

excès de vitesse

excesso de velocidade

excès de vitesse

fortkörning

excès de vitesse

การขับรถเร็ว

excès de vitesse

hız yapmak

excès de vitesse

chạy quá tốc độ cho phép

excès de vitesse

超速