faire part de

Traductions

faire part de

acquaint, inform, let know

faire part de

aankondigen, inkennisstellen, mededelen, meedelen, verwittigen