femmes battues

Traductions

femmes battues

(door hun partner) mishandelde vrouwen