flegmon

flegmon

[ flɛgmɔ̃] n.m. phlegmon.

FLEGMON

s. m.
Voy. PHLEGMON.