fruiticulteur

Traductions

fruiticulteur

בוסתנאי (ז)

fruiticulteur

[fʀɥitikyltœʀ, tʀis] nm/ffruit grower