gravitatif, tive

GRAVITATIF, TIVE

(gra-vi-ta-tif, ti-v') adj.
Qui fait graviter. La force gravitative.