halloysite

HALLOYSITE

(a-loi-zi-t') s. f.
Terme de minéralogie. Silicate alumineux.