immigrant

immigrant, e

adj. et n.
Qui immigre : Un service d'accueil pour les immigrants.
Remarque: Ne pas confondre avec émigrant.

immigrant

IMMIGRANT, ANTE. adj. Qui immigre. Un Italien immigrant. Substantivement, Un immigrant irlandais.
Traductions

immigrant

immigrant

immigrant

immigrant/-ante

immigrant

Immigrant

immigrant

immigrante

immigrant

imigrante

immigrant

移民

immigrant

移民

immigrant

移民

immigrant

이민

immigrant

[imigʀɑ̃, ɑ̃t] nm/fimmigrant