incitatif

(Mot repris de incitatives)
Recherches associées à incitatives: initiatives

incitatif, ive

adj.
Se dit de ce qui incite à faire qqch : Mener une campagne incitative à la consommation.
Traductions

incitatif

incentivo

incitatif

Anreiz

incitatif

incentivo

incitatif

الحوافز

incitatif

стимул

incitatif

incitament

incitatif

תמריץ

incitatif

インセンティブ

incitatif

인센티브

incitatif

[ɛ̃sitatif, iv] adj
mesures incitatives → incentives
mesures fiscales incitatives → tax incentives