jiu-jitsu

jiu-jitsu

[ ʒjyʒitsy] n.m. inv. jujitsu.
Maxipoche 2014 © Larousse 2013
Traductions

jiu-jitsu

judo

jiu-jitsu

JIU-Jitsu

jiu-jitsu

JIU-Jitsu

jiu-jitsu

JIU-Jitsu

jiu-jitsu

[ʒjyʒitsy] nm inv (SPORT)jujitsu
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005