macadamisage

MACADAMISAGE

(ma-ka-da-mi-za-j') s. m.
Action de macadamiser.