manquer de

Recherches associées à manquer de: manquer à
Traductions

manquer de

dojít

manquer de

løbe tør for

manquer de

ausgehen

manquer de

run out, run out of

manquer de

quedarse sin

manquer de

kulua loppuun

manquer de

ponestati

manquer de

・・・を使い果たす

manquer de

다 써버리다

manquer de

tekortkomen

manquer de

gå tom for

manquer de

wyczerpać się

manquer de

esgotar, ficar sem

manquer de

ta slut

manquer de

ไม่มีสำรอง

manquer de

bitmek

manquer de

hết

manquer de

用完