maori

(Mot repris de maoris)
Traductions

maori

Maori

maori

maorí

maori

Maor, maorský, maorština

maori

maori, maori-

maori

maori, maori-, maorin kieli

maori

Maori, maorski

maori

maori

maori

マオリ人の, マオリ族, マオリ語

maori

마오리 사람, 마오리어, 마오리의

maori

Maori

maori

maori

maori

maori, maorisk

maori

เกี่ยวกับเมารี, ชาวเมารี, ภาษาเมารี

maori

người Maori, thuộc tộc người Maori, tiếng Maori

maori

Маорски

Maori

[maɔʀi] nm/fMaori
un Maori → a Maori
une Maorie → a Maori
les Maoris → the Maoris

maori

[maɔʀi] adjMaori
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005