margaroïdes

MARGAROÏDES

(mar-ga-ro-i-d') adj.
Qui a l'aspect de la margarine.