maugiron

MAUGIRON

(mô-ji-ron) s. m.
Espèce de prune.