migrant journalier

Traductions

migrant journalier

dojíždějící

migrant journalier

pendler

migrant journalier

Pendler

migrant journalier

commuter

migrant journalier

työmatkalainen

migrant journalier

osoba koja putuje na posao

migrant journalier

pendolare

migrant journalier

通勤者

migrant journalier

통근자

migrant journalier

forens

migrant journalier

pendler

migrant journalier

pendlare

migrant journalier

ผู้เดินทาง

migrant journalier

người thường xuyên phải đi xa từ nhà đến nơi làm việc

migrant journalier

乘车上下班的人