monadiste

MONADISTE

(mo-na-di-st') s. m.
Partisan du monadisme.