nautisme

(Mot repris de nautismes)

nautisme

n.m.
Ensemble des sports nautiques.

nautisme

(notism)
nom masculin
sport ensemble des sports de l'eau
Traductions

nautisme

Wassersport

nautisme

watersport

nautisme

nautica

nautisme

划船

nautisme

Veneily

nautisme

[notism] nmwater sports pl